A GRAFOLÓGIÁRÓL DIÓHÉJBAN

MI IS AZ A GRAFOLÓGIA?

Grafológiának nevezzük azt a tudományt, amely a kézírás segítségével kutatja a (rendszerint papíron) rögzített mozgás és a mozgást létrehozó ember jelleme, ismeretei, állapota és vágyai, azaz személyisége közötti összefüggéseket.

Már többszáz éve fogalkoztatja az embereket, hogy tükrözheti-e az írás a karaktert, a jellemet. Ma már tudományosan is elfogadott tény, hogy a grafológiai analízis a pszichológiai tesztekkel azonos megbízhatóságú elemzést ad az emberi tulajdonságokról.

MIÉRT MŰKÖDIK A GRAFOLÓGIA?

SCRN5Of.GIF (18235 bytes)

Az emberre cselekvéseinek összessége a jellemző, így képtelen lenne olyasmit tenni, ami nem a sajátja, nem belőle fakad. Más szavakkal: a pszichikum megjelenik az ember mozgásában, mozdulataiban még a legegyszerűbb reakció esetén is.

Az iskolában tanult írástól igen hamar elszakadunk, írásunk egyre változik, mindenki beleépíti saját személyiségét, képességeit, tulajdonságait, s ezzel teszi azt egyedivé. Ezért változik az írás korról korra.

Az a felület, amelyen a kéz mozgatja a tollat írás közben - szimbolikusan - kicsinyített mása annak a közegnek, amelyben az ember él és mozog.

Bár a kéz mozgatja a tollat, valójában az agy irányítja, kontrollálja ezt a mozgást. A kézírás tehát tulajdonképpen "agyírás". Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok az emberek, akik kezeik sérülése vagy elvesztése után megtanultak lábbal vagy szájjal írni. Ők hasonló formátumú írást produkáltak, mint korábban a kezükkel, bár ez természetesen nem lett annyira kidolgozott, hanem jóval darabosabb, és nagyobb méretű.

A kézírás valójában lenyomata, jelképe az egész személyiségnek, az alkati és lelki átalakulások pillanatnyi képeként kell szemlélni, mint egy mozgófilm egyes képkockáit. Ezért az adott írás az író pillanatnyi hangulatát, lelki és fizikai állapotát is tükrözi.

Amíg a valóságos mozgást, viselkedést, gesztusokat alkalmanként el lehet titkolni, meg lehet változtatni, addig az írás állandóbb, spontánabb jellegű, kevésbé változtatható.

MI SZÜKSÉGES AZ ELEMZÉSHEZ?

Egy (esetleg több, különböző időpontban készült) de legalább A/4-es oldal mennyiségű, kézzel, folyóírással (azaz nem nyomtatott betűkkel) írt összefüggő szöveg (nem vers!), megszólítással és aláírással ellátva. A legalkalmasabb a közönséges golyóstollal készült írás, de természetesen minden íróeszköz alkalmas – ha némileg korlátozottabban is – következtetések levonására.

Feltétlen szükséges megadni a szöveg írójának életkorát, nemét, foglalkozását, iskolai végzettségét, jobb- vagy balkezességének megjelölését.

Ezen felül fontos lehet minden egyéb kiegészítő információ (ha ismert) a személy esetleges szemproblémáiról, kézsérüléséről, egyéb testi elváltozásairól, krónikus betegségeiről.

SZEMÉLYISÉGFELTÁRÓ ELEMZÉS

Magánszemélyeknek és munkáltatóknak egyaránt ajánljuk. A grafológia eszközeivel lehetőség van az illető részletes személyiségjegyeinek feltárására, karakterének feltérképezésére, önismeretének fejlesztésére.

Az ilyen jellegű elemzés társkereső hirdetésekre kapott válaszlevelek esetében is igen hasznos lehet, mert kiderül, milyen a válaszadó természete, mentalitása, temperamentuma, mit várhat tőle a hirdetés feladója.

MUNKAÜGYI ELEMZÉS

Elsősorban a humánpolitikai szakemberek és vezetők részére, a jelenlegi és leendő munkatársak, vezetők kiválasztásához, pályaalkalmassági vizsgálatokhoz, pályázatok kiértékeléséhez nyújt hatékony segítséget.

A PSZICHOLÓGIAI ÉS EGYÉB TESZTEK MELLETT MIÉRT ELŐNYÖS A GRAFOLÓGIA ALKALMAZÁSA?

MIT VIZSGÁLUNK MUNKAERŐ-KIVÁLASZTÁSHOZ?

A munkaügyi elemzésben csak az adott munkaterülethez szükséges személyiségjellemzőket vizsgáljuk:

A GRAFOLÓGUS FELELŐSSÉGE

A grafológia természetesen nem alkalmas arra, hogy a jövőt megmutassa, prognózist állítson fel, illetve bármilyen vonatkozásban is jósoljon. A grafológus nem dönt Ön helyett, nem ad tanácsot, hanem tárgyilagos elemzést készít.

Az íráselemzés megrendelője természetesen teljes diszkrécióra számíthat, a számára készített analízist senki más nem láthatja, az eredeti kézírást pedig az analízissel együtt visszaadom a megrendelőnek.

A grafológus csak olyan kézírást elemezhet, amelyhez az író az írásos engedélyét mellékeli. Ezen túlmenően, a grafológiai elemzésre szánt kézírások kezelésében a grafológusoknak a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásaiban, valamint a Grafológusok Etikai Kódexében foglaltak szerint kell eljárni, a személyiségi jogok védelmét és a teljes titoktartást szerződésben garantáljuk.

A grafológus nem vizsgálja a személyiség intim rétegeit a munkaerő kiválasztás során.

Néhány szót magamról:

Kovalcsikné Chován Hedvig, grafológus vagyok, a Grafológusok és Írásszakértők Országos Szövetségének tagja.

Már diákkoromtól igen érdekelt, miért válik egyénivé minden ember írása, mit rejtenek a betűk és sorok. Számos könyvet és tanulmányt olvastam el a témában. Végül beiratkoztam egy neves magyar grafológus, Bodroghy Péter magániskolájába, majd a Grafológusok és Írásszakértők Országos Szövetségének minősítő vizsgáján jeles eredményű grafológusi oklevelet szereztem

Azóta továbbképzéseken, konferenciákon, előadásokon, szakirodalommal bővítem ismereteimet.

Remélem, felkeltettem az Önök érdeklődését is, és megtisztelnek bizalmukkal.

Tegyenek próbát Önök is!

AZ ELEMZÉSEK TARIFÁI:

Magánjellegű elemzés: 10.000 Ft

Munkaügyi elemzés: 25.000 Ft

HATÁRIDŐ

A kézírás átvételétől számított 1 hét.

FIZETÉSI MÓD

A kézírás átadásával egyidejűleg, készpénzben, postán küldött írásminta esetén banki átutalással.